ارتباط با ما
آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: تهران - جاده قدیم کرج - احمدآباد مستوفی- میدان پارسا - شهرک بهسازی صنایع چوب ایران - واحد 10B

کد پستی: 0262 3654141
تلفن: 56717693الی97
فکس: 56717698

فرم تماس آنلاین:

© تمامی حقوق این سایت برای مبلمان اداری رکورد محفوظ می باشد
© تمامی حقوق این سایت برای مبلمان اداری رکورد محفوظ می باشد